SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HỒNG TÂM

 • Địa chỉ: Số 67, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Hotline: 0918379628 - Email: dhtam.ttdg@gmail.com
 • Loading...
  Thư ngõ

  Công ty Đấu Giá Hợp Danh Hồng Tâm

        Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Tâm là tổ chức đấu giá chuyên nghiệp; chuyên cung cấp dịch vụ đấu giá các loại tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016; cung cấp dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; quản lý tài sản và các dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá.

  Chi tiết